Кременецька районна державна адміністрація
47000, м.Кременець, вул.Шевченка, 56
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

 • http://ogp.gov.ua/sites/default/files/president.gif
 • http://ogp.gov.ua/sites/default/files/kmu.gif
 • http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/actbanersnet/Ban11/$FILE/vru.jpg 
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/predstav2.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/cp9wldlwaaan2iu.jpg
 • http://cs614727.vk.me/v614727785/158da/fV7SlKtK6Wc.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/10_big.jpg 
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/8030251sm.jpg
 • http://eacs.com.ua/img/m65_0_ru.jpg 
 • http://vodolaga.org/Dizayn/pub-inf.jpg
 • http://www.minjust.gov.ua/static/images/bann/publicinfo-1.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/posilbody/lustraition_160_102.gif
 • http://comin.kmu.gov.ua/img/Anti_kor_Portal.gif 
 • http://www.itk.ua/files/partners/middle_image_37.png?r=1359587582
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/rnbou2.jpg
 • http://www.vinoblzem.gov.ua/wp-content/uploads/2012/12/kn-ap.png
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/54_antimonopol.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/spfu.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/nads.gif
 •  http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/nadu1.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/cvk.jpg 
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/drv_bane.jpeg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/sud.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/konst.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/333.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/baner3.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/mindohodiv.jpg 
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/10_1.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/2.gif
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/61_ternop.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/logotyp_gu_dfs_ternopil.jpg
 •  http://comin.kmu.gov.ua/img/ukrinform.gif
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/62_baner_gus.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/14122012.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/temp1.gif
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/mp29.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/111

             http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/222.png

             

На головну / Відділ надання адміністративних послуг

Положення про відділ надання адміністративних послуг Кременецької районної державної адміністрації


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження голови районної

державної адміністрації

« 30 » жовтня 2013 №520-од

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ надання адміністративних послуг Кременецької районної державної адміністрації 

1. Загальні засади

1. Відділ надання адміністративних послуг Кременецької районної державної адміністрації  (далі - відділ) є структурним підрозділом райдержадміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації з метою забезпечення надання адміністративних послуг шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг. Місцезнаходження відділу: 47003, Тернопільська область, м. Кременець, вулиця Шевченка,56.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують надання адміністративних послуг, Положенням про відділ надання адміністративних послуг.

3.Складовою частиною відділу є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

4. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації відділу як постійно діючого робочого органу Кременецької районної державної адміністрації приймається головою райдержадміністрації. В разі ліквідації відділу майно передається Кременецькій районній державній адміністрації.

 

2. Основні завдання відділу

Основними завданнями відділу є:

1. Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень.

2. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

3. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

4. Забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань

                1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією з питань, що належать до компетенції відділу;

2. Взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, відповідними центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

3. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

 

                4. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

 

                5. Розробляє, або бере участь у підготовціпроектів розпоряджень голови районної державної адміністрації.

6. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації.

 

7. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є.

                8. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

 

                9. Забезпечує захист персональних даних.

 

                10. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього законодавством завдань.

4. Права відділу

                Відділ має право:

                1. Залучати працівників інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

                3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації, що стосуються діяльності відділу надання адміністративних послуг.

 

                4. Організовувати і проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції.

 

5. Структура відділу

1. Відділ очолює начальник. Начальник відділу призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням голови обласної державної адміністрації у відповідності до чинного законодавства.

2. Державний адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації у відповіності до законодавста.

3. Структура і чисельність працівників відділу затверджується головою районної державної адміністрації.

4. Працівники відділу призначаються на посаду і звільняються з посади головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу.

6. Начальник відділу

Начальник відділу:

1. Здійснює керівництво роботою відділу, несе персональну відповідальність за організацію діяльності відділу.

2. Організовує діяльність відділу, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи відділу.

3. Діє без довіреності від імені відділу, представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, в тому числі за дорученням керівництва районної державної адміністрації.

 

 4. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

5. Розробляє посадові інструкції працівників відділу, забезпечує дотримання ними трудової дисципліни.

6. Координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

7. Організовує інформаційне забезпечення роботи відділу, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів.

8. Сприяє створенню належних умов праці у відділі, вносить пропозиції голові районної державної адміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення відділу.

9. Розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів.

10. Може здійснювати функції адміністратора.

11. Укладаєдоговори, видає довіреності.

12. Виконує інші повноваження згідно з чинного законодавства та Положенням про відділ.

13. На період відсутності начальника відділу його обов'язки виконує державний адміністратор, або за призначенням голови районної державної адміністрації інша особа з числа працівників відділу надання адміністративних послуг районної державної адміністрації.

7. Державний адміністратор

Державний адміністратор забезпечує:

1. Сприяння розвитку конкуренції та зменшенню рівня державного регулювання господарської діяльності.

2. Прозорість процедури видачі документів дозвільного характеру, додержання рівності прав суб'єктів господарювання  під час видачі документів дозвільного характеру та відповідальності посадових осіб дозвільних  органів,  державного адміністратора, суб'єктів господарювання за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру.

3. Дотримання єдиних вимог до порядку видачі  документів дозвільного характеру.

4. Надання суб'єкту господарювання  вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання документа дозвільного характеру.

5. Прийняття від суб'єкта господарювання документів,  необхідних для одержання документів дозвільного характеру, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним місцевим дозвільним органам.

6. Видача оформлених місцевими дозвільними органами суб'єкту господарювання документів дозвільного характеру.

7. Взаємодію місцевих дозвільних  органів  та  документообігу.

8. Організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками місцевих дозвільних органів спільного  обстеження об'єкта.

9. Контроль за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру.

10. Формування та ведення реєстру документів дозвільногохарактеру.

11. Інформування посадової особи, якій він підпорядковується, а також уповноваженого органу про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою місцевого дозвільного органу.

12. Підготовку пропозицій щодо удосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру.

13. Координацію діяльності дозвільного центру.

14. Видачу довідок з реєстру документів дозвільного характеру.

15. Складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.

8. Організація роботи відділу

1.Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається головою райдержадміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

2. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в відділі звертається до адміністратора відділу надання адміністративних послуг (далі – адміністратора) - посадової особи райдержадміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах влади  та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) інформувати керівника відділу та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів для усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником відділу щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи відділу.

3. У приміщенні, де розміщується відділ, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

4. Відділ утримується за рахунок коштів Державного бюджету України. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників і видатки на утримання відділу, в межах виділених асигнувань, визначає голова районної державної адміністрації. Кошторис доходів і видатків, штатний розпис відділу затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями начальника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228.

5. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в управлінні Державної казначейської служби України в Кременецькому районі Тернопільської області, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                                   П.О.ПАВЛЮК

 

В.о. начальника відділу

надання адміністративних послуг

районної державної адміністрації                                                                  Ю.В.ВОЙТЮК

 

М.М.Данилюк
 

 

 

Актуальна тема

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/actualbody/311424_1.jpg 

Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/agolova/images76.jpeg

Інформацію про Європейський Союз можна отримати:

Міністерство закордонних справ України
www.mfa.gov.ua

Представництво Європейської Комісії в Україні
www.delukr.ec.europa.eu

Державний комітет телебачення та радіомовлення України
www.comin.kmu.gov.ua
www.ukraine-nato.gov.ua

 Європейський простір
www.eu.prostir.ua

Місцеве РАДІОМОВЛЕННЯ

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/oprosbody/uk.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/informbody/4564

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/oprosbody/gu2.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/oprosbody/children.gif

Про сплату податку на доходи фізичних осіб відокремленим підрозділом

Запобігання проявам корупції

Детінізація економіки

Почесне звання "Мати-героїня"