Кременецька районна державна адміністрація
47000, м.Кременець, вул.Шевченка, 56
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

 •  
 • http://cs614727.vk.me/v614727785/158da/fV7SlKtK6Wc.jpg
 •  
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/posilbody/lustraition_160_102.gif
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/rnbou2.jpg
 • http://www.vinoblzem.gov.ua/wp-content/uploads/2012/12/kn-ap.png
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/54_antimonopol.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/spfu.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/nads.gif
 •  http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/nadu1.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/cvk.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/drv_bane.jpeg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/sud.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/konst.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/333.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/baner3.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/mindohodiv.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/10_1.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/2.gif
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/61_ternop.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/logotyp_gu_dfs_ternopil.jpg
 •  
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/62_baner_gus.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/14122012.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/temp1.gif

На головну / Відділ надання адміністративних послуг / Дозвільний центр

Паспорт


 Паспорт

ДОЗВІЛЬНОГО ЦЕНТРУ

Кременецький район

 

     1. Загальні дані

1.1.

Дата створення

15.08.2005 року

1.2.

Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про створення дозвільного центру

Розпорядження голови районної державної адміністрації  № 456 від 15.08.2005р. “Про створення “Єдиного офісу” по видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності при районній державній адміністрації”

1.3.

Місцезнаходження територіально-адміністративної одиниці, в якій створено дозвільний центр

Районна державна адміністрація, відділ з питань державної реєстрації

1.4.

Поштова адреса дозвільного центру

47003 м. Кременець вул. Шевченка, 56

1.5.

Телефон, факс, електронна пошта

8 (03546) 2-48-53

1.6.

Прізвище, ім'я, по батькові державного адміністратора

 Гук Ігор Миколайович

1.7.

Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про призначення державного адміністра-тора

Наказ начальника відділу з питань державної реєстрації №06  від 08.05.2009 р., Розпорядження голови районної державної адміністрації  №157-К від 16.03.2012 р., Розпорядження голови районної державної адміністрації  №47-К від 27.06.2013р.

1.8.

Дата та номер документа про погодження кандидатури на заняття посади державного адміністратора з уповно-важеним органом

 

№3623-03/8184-08 від 09.03.2012 р.

1.9.

Адреса Веб-сторінки у мережі Інтернет (у разі наявності)

-

1.10.

Розклад роботи

Понеділок – четвер 8.00 – 17.15

П’ятниця 8.00 -16.00 Обідня перерва 13.00 – 14.00

1.11.

Прізвище, ім’я, по батькові, посада та контактний теле-фон особи, яка відповідає за роботу Дозвільного цент-ру, та керівника відповідної РДА (міськвиконкому), що відповідає за діяльність Дозвільного центру

Войтюк Юлія Володимирівна – начальник відділу надання адміністративних послуг райдержадміністрації (2-48-53)

Ткачук Віталій Андрійович – Голова РДА

1.12.

Кількість населення територіально-адміністративної одиниці, в якій створено Дозвільний центр

69312

1.13

Кількість юридичних та фізичних осіб-підприємців, що знаходяться на обліку у відповідній територіально-адміністративній одиниці, в якій створено Дозвільний центр за даними ЄДР

юридичних - 487

фізичних осіб-підприємців - 2503

 

2. Матеріально-технічна база

2.1.

Наявність приміщення (окреме, орендоване, інше)

Приміщення Кременецької районної ради площею 14 кв.м, орендується відділом надання адміністративних послуг райдержадміністрації

2.2.

Кількість кімнат

1

2.3.

Поверх розміщення

1

2.4.

Загальна площа кімнат (и)

14 кв.м

2.5.

Кількість робочих місць, відповідно

2

2.6.

Наявність інформаційних стендів (відповідність їх зміс-ту вимогам Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності")

забезпечено наочними матеріалами

та інформаційними стендами

 

 

 

2.7

Наявність оргтехніки:

 

2.7.1.

Персональний комп'ютер (шт..)

1

2.7.2.

Копіювальний апарат (шт..)

1

2.7.3.

Принтер (шт..)

1

2.7.4.

Сканер (шт..)

1

2.7.5.

Телефонний апарат (шт..)

1

2.5.6.

Телефон-факс (шт..)

1

2.8.

Забезпеченість доступу в мережу Інтернет та до Інтер-нет – ресурсів із законодавчою базою України

Забезпечено

2.9.

Наявність активованого ключа електронного цифрово-го підпису для доступу до Реєстру документів дозвіль-ного характеру (АІС РДДХ)

Немає

 

2.10.

Робота з АІС РДДХ (входження в систему, здійснення реєстраційних дій)

Немає

2.11.

Наявність журналу обліку, в якому державний адміні-стратор реєструє заяви та відповідні документи, що по-даються суб’єктами господарювання для отримання до-кументів дозвільного характеру

Наявний

 

3. Перелік місцевих дозвільних органів, які беруть участь в роботі Дозвільного центру.

3.1.

Загальна чисельність учас-ників, з них:

7

3.1.1.

Структурні підрозділи рай-держадміністрації (міськви-конкому), їх назви

 

3.1.2.

Територіальні  органи цент-ральних органів виконавчої влади, представники яких беруть участь у роботі дозві-льного центру (необхідно зазначити конкретні дозвіль-ні органи – наприклад : МОЗ (СЕС) МНС (Державна по-жежна служба), тощо.

Відділ Держземагенства у Кременецькому районі

Кременецький районний відділ управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області

Кременецька міська рада

Кременецька районна рада

Міжрайонне управління держсанепідслужби в Тернопьській області Кременецького, Лановецикого та Шумського районнів

Управління ветеринарної медицини Кременецькому районі

ВДАЇ Кременецького району УДАІ УМВС України в Тернопільській оюласті

3.1.3.

Інших учасників

 

4. Матеріально-фінансове забезпечення

4.1.

Джерела та обсяги фінансування діяльності Дозвільно-го центру (державні, залучені), грн.:

-

4.1.1.

Загальна сума фінансування, яка виділена з державного (місцевого) бюджету на поточний рік, грн..

-

4.1.2.

Технічна допомога(назва організації, що надала техніч-ну допомогу, склад технічної допомоги)

-

 

5. Перелік документів дозвільного характеру, які видаються через дозвільні центри (із посиланням на дозвільний орган):

 

Відділ Держземагенства у Кременецькому районі:

            Висновок про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

Кременецький районний відділ управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області:

            Декларація відповідності об’єкта вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Кременецька міська рада:

            Дозвіл на розміщення реклами

Кременецька районна рада:

            Погодження для отримання спеціального дозволу на використання надр

Міжрайонне управління держсанепідслужби в Тернопьській області Кременецького, Лановецикого та Шумського районнів:

            Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів у тому числі військового та оборонного призначення

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи (погодження) на отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Експлуатаційний дозвіл на діяльність операторів потужностей   (об’єктів) з виробництва або обігу (реалізації) харчових  продуктів

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи (погодження) для отримання дозволів(ліцензій) на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами

Управління ветеринарної медицини Кременецькому районі:

            Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин

            Експлуатаційний дозвіл оператором потужностей   (об’єктів), які займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини та для агро продовольчих ринків

            Експлуатаційний дозвіл для провадження діяльності на потужностях (об’єктах) з переробки неістинних продуктів тваринного походження; на потужностях (об’єктах) з виробництва змішування та приготування кормових добавок, префіксів і кормів

Міжнародні ветеринарні сертифікати

            Ветеринарні свідоцтва

            Ветеринарні довідки – при переміщенні в межах району

ВДАІ Кременецького РВ УМВС України в Тернопільській області:

            Узгодження на перевезення небезпечних вантажів;

Дозвіл на рух великогабаритних та великогабаритних та великовагових транспортних засобів.

 

6. Проблеми Дозвільного центру, вирішення яких залежить від:

 

уповноваженого органу щодо систематичного проведення семінарів, навчань, круглих столів адміністраторів єдиних дозвільних центрів спільно із представниками місцевих дозвільних органів, що призвело би до значного спрощення процедури видачі документів дозвільного характеру

 

 

Державний адміністратор                                                                                                                                 І.М. Гук                                                                 

 

02.06.2014
 

Актуальна тема

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/actualbody/311424_1.jpg 

Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/agolova/images76.jpeg

Інформацію про Європейський Союз можна отримати:

Міністерство закордонних справ України
www.mfa.gov.ua

Представництво Європейської Комісії в Україні
www.delukr.ec.europa.eu

Державний комітет телебачення та радіомовлення України
www.comin.kmu.gov.ua
www.ukraine-nato.gov.ua

 Європейський простір
www.eu.prostir.ua

Місцеве РАДІОМОВЛЕННЯ

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/oprosbody/uk.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/informbody/4564

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/oprosbody/gu2.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/oprosbody/children.gif

Про сплату податку на доходи фізичних осіб відокремленим підрозділом

Запобігання проявам корупції

Детінізація економіки

Почесне звання "Мати-героїня"