Кременецька районна державна адміністрація
47000, м.Кременець, вул.Шевченка, 56
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

 •  
 • http://cs614727.vk.me/v614727785/158da/fV7SlKtK6Wc.jpg
 •  
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/posilbody/lustraition_160_102.gif
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/rnbou2.jpg
 • http://www.vinoblzem.gov.ua/wp-content/uploads/2012/12/kn-ap.png
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/54_antimonopol.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/spfu.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/nads.gif
 •  http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/nadu1.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/cvk.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/drv_bane.jpeg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/sud.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/konst.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/333.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/baner3.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/mindohodiv.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/10_1.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/2.gif
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/61_ternop.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/logotyp_gu_dfs_ternopil.jpg
 •  
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/62_baner_gus.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/14122012.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/temp1.gif

На головну / Районна державна адміністрація / Керівництво

Про розподіл обов'язків між головою, першим заступником, заступником голови та керівником апарату Кременецької районної державної адміністрації


 

   КРЕМЕНЕЦЬКА  РАЙОННА   ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

   голови районної державної адміністрації

 

від ”01” лютого 2016  року               м. Кременець                                 №  44-од      

 

 

Про розподіл обов'язків між головою,

першим заступником, заступником

голови та керівником апарату Кременецької

районної державної адміністрації

 

Відповідно до статей 39, 40, 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1.    Затвердити   розподіл   обов'язків   між   головою,   першим   заступником, заступником голови та керівником апарату Кременецької районної державної адміністрації, а також порядок заміщення повноважень першого заступника і заступника   голови Кременецької районної державної адміністрації в разі відсутності когось із них, згідно з додатками 1, 2.

2.         Встановити, що доручення та вказівки першого заступника, заступника голови та керівника апарату районної державної адміністрації з питань, що належать до їх компетенції, є обов'язковими для виконання відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації, державними органами, організаціями та органами виконавчої влади місцевих рад району.

              3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 01 березня 2011 року  № 97 «Про розподіл обов'язків між головою, першим заступником голови, заступниками голови та керівником апарату Кременецької районної державної адміністрації».

 

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                                                            С. Р. СІМЧУК

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної                                                                                                                                                              державної адміністрації

                                                                                              01.02.2016 № 44-од

 

Р О З П О Д І Л

обов’язків між  головою, першим заступником, заступником голови

та керівником апарату Кременецької районної державної адміністрації

 

ГОЛОВА РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ:

 

Відповідно до вимог Конституції України, статей 5, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, формує склад і визначає структуру райдержадміністрації, несе відповідальність за виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань і за здійснення наданих повноважень, координує діяльність першого заступника та заступника голови райдержадміністрації.

Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, організаціями, установами, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Організовує роботу районної державної адміністрації щодо виконання та дотримання на території району положень Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших актів законодавчої та виконавчої влади, забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян і держави, комплексного соціально-економічного розвитку території та реалізації державної політики у визначених законодавством сферах управління.

Організовує розроблення проектів районного бюджету і програм соціально-економічного та культурного розвитку району з урахуванням загальнодержавних потреб, подає їх на розгляд районної ради, організовує виконання бюджету та затверджених радою програм і щороку звітує перед нею про їх виконання.

Інформує голову облдержадміністрації та щорічно звітує про виконання районною державною адміністрацією покладених на неї повноважень, а також суспільно-політичне та соціально-економічне становище в районі, вносить пропозиції з питань удосконалення чинного законодавства України і практики його реалізації, дальшого впорядкування системи державного управління.

Призначає на посади і звільняє з посад в установленому порядку першого заступника, заступника голови, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, їх заступників. Призначає та звільняє з посад керівника апарату райдержадміністрації, а також начальників, завідувачів та працівників структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації.

Згідно з чинним законодавством укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, погоджує призначення на посади та звільнення з посад визначених законодавством керівників підприємств, установ та організацій.

Утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші органи, служби і комісії, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад.

Здійснює керівництво відповідними консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами, комісіями.

Очолює колегію районної державної адміністрації. 

У межах затвердженого районного бюджету виступає розпорядником бюджетних коштів районної державної адміністрації.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці в апараті районної державної адміністрації та здійснює державний контроль за додержанням законодавства про державну таємницю на території району.

Здійснює в районі загальне керівництво мобілізаційною підготовкою та територіальною обороною і цивільним захистом.

У межах повноважень та відповідно до законодавства України видає розпорядження та доручення.

Визначає обов’язки першого заступника та заступника голови районної державної адміністрації щодо спрямування та контролю діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації.

Розпоряджається використанням приміщень, споруд, транспортних засобів, обладнання, що перебувають у віданні районної державної адміністрації.

Вносить подання обласній державній адміністрації щодо нагородження державними нагородами, президентськими відзнаками та присвоєння почесних звань України працівникам підприємств, установ і організацій району.

Забезпечує відповідно до законодавства вирішення питань опіки і піклування.

Здійснює інші функції та повноваження, передбачені Конституцією України, Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, регламентом районної державної адміністрації.

Координує і контролює діяльність апарату, усіх структурних підрозділів райдержадміністрації та взаємодію з виконкомами міських та сільських рад щодо виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань та здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, а також безпосередньо керує діяльністю:

-            фінансового управління райдержадміністрації;

-            управління економічного розвитку (з питань цивільного захисту);

-            сектора інформаційної діяльності та зв’язків з громадскісттю апарату районної державної адміністрації;

-            сектора взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації;

-            юридичного сектору апарату районної державної адміністрації;

-            сектора контролю апарату районної державної адміністрації (з питань здійснення контролю);

-            сектора з питань кадрової роботи та державної служби апарату районної державної адміністрації.

Координує взаємодію райдержадміністрації з такими територіальними органами міністерств, інших органів вищого рівня:

-            Кременецьким відділом поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській  області;

-            Кременецьким РС  УДНС України в області;

-            управлінням Державного казначейства України в районі;

-            Кременецьким об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України;

-            Кременецьким районним управлінням юстиції;

-            Кременецьким  РВУ  СБУ в Тернопільській області;

-            місцевою прокуратурою;

-            районним судом;

-            Кременецькою міжрайонною державною фінансовою інспекцією;

-            Кременецькою обєднаною державною податковою інспекції;

-            Кременецьким об’єднаним міським військовим комісаріатом.

 

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ, ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  ВІДПОВІДНО ДО РОЗПОДІЛУ ОБОВ’ЯЗКІВ:

 

1.    Забезпечують виконання положень Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, основних завдань і повноважень районної державної адміністрації у визначених сферах діяльності, спрямовують, координують та контролюють роботу відповідних структурних підрозділів, консультативно-дорадчих та інших допоміжних органів, служб та комісій райдержадміністрації, а також районних підприємств, установ та організацій державної форми власності щодо:

-       реалізації в районі програм Президента України, Кабінету Міністрів України, розроблення відповідних заходів та планів;

-       здійснення державного контролю за напрямами, визначеними у статті 16 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”;

-       формування та виконання районного бюджету;

-       підготовки проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

-       розроблення і виконання районних програм та угод стосовно економічного, соціального та культурного розвитку району;

-       контролю, аналізу і оцінки стану економічного, соціального та культурного розвитку району у відповідних сферах;

-       забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

-       виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, голів облдержадміністрації та райдержадміністрації;

-       підготовки засідань консультативних, дорадчих, інших допоміжних органів, утворених головою районної державної адміністрації;

-       розроблення проектів розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації;

-       вирішення питань діяльності управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

2.    Вносять на розгляд голови райдержадміністрації пропозиції з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації щодо:

-       ініційованих центральними органами виконавчої влади, їх структурними підрозділами в районі, управліннями, відділами, секторами, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування;

-       скасування наказів керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, що суперечать Конституції України та законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України та іншим нормативно-правовим актам;

-       взаємодії райдержадміністрації з районною радою, іншими органами виконавчої влади, виконкомами міських та сільських рад.

3.    Відповідають за підготовку проектів розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації, інших документів, що видаються райдержадміністрацією, вживають заходів щодо врегулювання розбіжностей між розробниками проектів документів, візують та вносять на розгляд голови райдержадміністрації доопрацьовані проекти.

4.    Дають доручення управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкомам міських та сільських рад згідно з розподілом обов’язків.

5.    Беруть участь, відповідно до розподілу обов’язків, у розгляді питань в райдержадміністрації, управліннях, відділах та інших структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних підрозділах центральних органів виконавчої влади в районі, виконкомах міських та сільських рад, на засіданнях постійних комісій районної ради.

6.    В установленому порядку здійснюють особистий прийом громадян та забезпечують розгляд їх звернень.

7.    Повертають ініціаторам звернення документи та інші матеріали, внесені з порушенням установленого порядку.

8.    Сприяють органам місцевого самоврядування та їх посадовим особам у взаємодії з райдержадміністрацією та її апаратом.

9.    Забезпечують взаємодію райдержадміністрації з об’єднаннями громадян з урахуванням загальнодержавних та місцевих інтересів, сприяють виконанню ними статутних завдань, забезпечують додержання законних прав цих об’єднань.

10.       Вносять голові райдержадміністрації пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації та їх заступників, а також пропозиції щодо заохочення або притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

11.       Здійснюють за дорученням голови райдержадміністрації керівництво відповідними консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами, комісіями, робочими групами, що утворюються головою райдержадміністрації.

12.       За рішенням голови райдержадміністрації, а також при прийнятті нових нормативно-правових актів, здійснюють інші функції і повноваження.

 

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 

Згідно з статтею 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” у разі відсутності голови районної державної адміністрації виконує його функції та повноваження.

Координує діяльність заступника голови райдержадміністрації.

Вирішує питання:

- реалізації державної політики у сфері розвитку промисловості, транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного комплексу, у галузях будівництва, виробництва будівельних матеріалів, спорудження та експлуатації автомобільних доріг, житлово-комунального господарства, приватизації та роздержавлення, контролю за управлінням майном державних підприємств та господарських товариств зазначених галузей з державною часткою в статутному фонді, охорони навколишнього природного середовища, надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

- реалізації повноважень райдержадміністрації у сфері здійснення державної економічної політики, забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку району, планування та обліку, управління майном, фінансами, приватизації та роздержавлення, сприяння розвитку підприємництва, торговельного та побутового обслуговування населення, зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності,  сприяння розвитку підприємств різних форм власності і господарювання, залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій;

- забезпечення реалізації в районі державної аграрної політики, розроблення та виконання районних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;

- формування та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального продовольчого ринку і сільських територій;

- реалізації повноважень райдержадміністрації в галузях земельних відносин, з питань заготівлі, переробки та виробництва продовольства для державних і регіональних потреб, державного резерву;

- ліквідації „залишкових” КСП;

- розвитку різних форм власності та господарювання.

Організовує роботу в межах визначених законодавством з розроблення та реалізації:

-       ефективної структури управління промисловим комплексом;

-       заходів щодо забезпечення народного господарства, об’єктів соціально-культурного призначення і населення електроенергією, природним газом, твердим паливом та іншими енергоносіями, контролює стан розрахунків за них;

-       пропозицій щодо зростання експортного потенціалу промисловості району, стимулювання виробництва імпортозамінної продукції;

-       програм розвитку району в галузях промисловості, енергетики, транспорту та зв’язку, будівництва, житлово-комунального господарства, спорудження, ремонту та утримання автомобільних доріг, охорони навколишнього природного середовища;

-       генеральних планів забудови і комплексного благоустрою міста, селища і сіл району, раціонального використання територій населених пунктів і за їх межами;

-       заходів щодо водопостачання та водовідведення, теплопостачання, газифікації населених пунктів району;

-       економічно обґрунтованих проектів прогресивних технологій будівництва із застосуванням ефективних будівельних матеріалів, конструкцій та виробів;

-       заходів щодо дотримання та впровадження в районі нормативно-правових актів з питань охорони праці;

-       програм, перспективних планів та прогнозів з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, заходів щодо соціального захисту населення, постраждалого від наслідків аварії на ЧАЕС, будівництва житла і об’єктів соціально-культурної сфери для населення;

-       заходів щодо здійснення економічних реформ, виконання актів з питань державної економічної політики;

-       програм, перспективних планів і прогнозів соціально-економічного та культурного розвитку району;

-       районного бюджету;

-       заходів щодо здійснення державної політики у сфері торгівлі, побутового обслуговування населення, вдосконалення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування;

-       заходів щодо сприяння діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації під час ліквідації надзвичайних ситуацій;

- пропозицій до проектів програм, перспективних планів і прогнозів соціально-економічного та культурного розвитку району у частині, що стосується агропромислового комплексу та соціального розвитку села, а також відповідних програм розвитку галузей агропромислового виробництва;

- пропозицій відповідного центрального органу виконавчої влади щодо удосконалення механізмів державної підтримки галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

- пропозицій щодо структури управління агропромисловим комплексом району;

- заходів щодо здійснення в районі державної політики з питань забезпечення раціонального використання та охорони земельних ресурсів, лісів, підвищення родючості ґрунтів, що перебувають у державній власності;

- заходів щодо здійснення земельної реформи.

Забезпечує збалансований розвиток агропромислового комплексу району, постачання сільськогосподарської продукції, раціональне використання земель, поліпшення стану та соціальної інфраструктури сіл.

Координує роботу щодо:

-  енергозабезпечення району;

 - забезпечення населення району продуктами харчування та складання необхідних регіональних балансів потреби в сільськогосподарській сировині і продовольчих ресурсах;

 - матеріально-технічного і сервісного забезпечення  сільських товаровиробників, впровадження в сільськогосподарське виробництво досягнень науки і передових технологій.

Сприяє реалізації науково-технічних програм, впровадженню нових екологічно безпечних та інших технологій і підвищенню технічного рівня виробництва, якості продукції, створення інноваційних центрів і технопарків.

Організовує запровадження в районі нетрадиційних джерел енергії, розроблення програм і заходів з енергозбереження та раціонального енерговикористання, впровадження у виробництво малоенергомістких технологій.

Координує стан розробки надр та ефективність використання корисних копалин (в межах компетенції).

Організовує та контролює забезпечення об’єктів соціально-культурного призначення та населення паливно-енергетичними ресурсами.

Забезпечує організацію обслуговування населення підприємствами, установами і організаціями зв’язку та транспортного обслуговування незалежно від форм власності в межах визначених законодавством.

Організовує здійснення в районі державного контролю за дотриманням чинного законодавства у сфері містобудування, встановлених стандартів, норм і правил, організації збереження, реставрації та можливого використання пам’яток культури, архітектури, природного ландшафту, збереження історичного середовища населених пунктів.

Організовує проведення заходів щодо розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загальнодержавного та місцевого значення.

Координує діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування району та їх посадових осіб з питань, що віднесені до його повноважень.

Забезпечує реалізацію державної політики щодо демонополізації житлово-комунального господарства,  розвитку конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, здійснення ефективної тарифної політики.

Координує роботу житлово-комунального господарства, контролює питання використання та утримання житлового фонду і об’єктів комунального призначення.

Контролює дотримання в районі житлових прав громадян.

Забезпечує державний контроль за ходом приватизації житла, об’єктів комунального господарства.

Здійснює координацію діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району, їх посадових осіб у проведенні державної політики при вирішенні питань комплексного розвитку територій, планування, забудови і реконструкції населених пунктів.

Координує розроблення місцевих і внесення пропозицій до державних екологічних програм (в межах компетенції).

Координує затвердження для підприємств, установ та організацій лімітів використання природних ресурсів, лімітів викидів і скидів забруднених речовин у навколишнє природне середовище та лімітів розміщення відходів у випадках, передбачених законодавством.

Організовує роботу щодо ліквідації екологічних наслідків аварій, залучення до цих робіт підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності.

Забезпечує інформування населення про стан довкілля, а також про заходи, що вживаються до його поліпшення.    

Удосконалює систему управління охороною праці та державного нагляду за охороною праці.

Координує здійснення соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.

Координує і контролює роботу щодо організації виставок товарів Тернопільщини (в межах компетенції).

Вивчає і вносить голові районної державної адміністрації пропозиції в межах компетенції з добору кадрів підвідомчих галузей.

Сприяє формуванню економічних і організаційних механізмів переведення підприємств, установ і організацій на роботу в умовах ринкових відносин, реалізації державної політики у питаннях реформування власності, розвитку і підтримки підприємництва в районі.

Координує забезпечення розвитку виробництва товарів народного споживання, торгівлі і споживчої кооперації, платних послуг.

Здійснює заходи щодо захисту власного товаровиробника та прав споживачів.

Забезпечує реалізацію державної політики сприяння розвитку малого бізнесу, надання допомоги підприємцям, які займаються розробленням та впровадженням інноваційних проектів.

Координує роботу з видачі суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру та взаємодію місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру.

Координує діяльність місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування району та їх посадових осіб з питань здійснення економічної реформи, комплексного розвитку міст і сіл, проведення державної політики в галузі ціноутворення, зовнішньоекономічних зв’язків, торгівлі, побутового обслуговування населення.

Організовує та координує в районі роботу із зовнішньоекономічної діяльності та залучення іноземних інвестицій.

Координує розміщення на території району нових підприємств і об’єктів інфраструктури всіх форм власності.

Контролює ефективність використання і збереження майна, закріпленого за підприємствами підвідомчих галузей, що перебувають у державній власності.

Координує роботу щодо здійснення газифікації населених пунктів району.

Координує роботу щодо підготовки житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період.

Забезпечує організацію обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства незалежно від форм власності.

Сприяє органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх посадовим особам у здійсненні аграрної реформи, розробленні та впровадженні експериментальних проектів з цих питань.

Координує приватизацію майна в агропромисловому комплексі, організовує передачу об’єктів соціальної інфраструктури підприємств, установ та організацій галузей агропромислового виробництва у комунальну власність.

Спрямовує діяльність районних установ та організацій агропромислового комплексу на розвиток всебічних зв’язків товаровиробників сільськогосподарської продукції з переробними, обслуговуючими та іншими підприємствами.

Організовує роботу з реалізації в районі програм розвитку агропромислового комплексу і соціального відродження села.

Організовує надання практичної допомоги підприємствам харчової галузі у створенні умов для їх функціонування, активізації та нарощування виробництва, впровадження науково-технічного прогресу та залучення інвестицій і кредитних ресурсів.

Забезпечує виконання державного та регіонального замовлення на сільськогосподарську продукцію.

Сприяє роботі з розвитку насінництва, розсадництва, сортовипробовування, карантинного режиму і захисту рослин.

Бере участь у реалізації державної політики у сфері селекційно-племінної роботи в тваринництві, сприяє забезпеченню ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів, організовує їх збереження та нарощення.

Сприяє організації і розвитку селянських (фермерських) господарств.

Організовує ведення в районі земельно-кадастрової документації, моніторингу земель та землеустрою відповідно до законодавства.

Здійснює розгляд клопотань про надання дозволу на збір матеріалів попереднього погодження місця розташування та юридичне оформлення матеріалів відведення земельних ділянок та подає пропозиції голові районної державної адміністрації.

Забезпечує розгляд висновків за матеріалами попереднього погодження місця розташування земельної ділянки.

Готує пропозиції голові районної державної адміністрації щодо надання у користування мисливських угідь, віднесення лісів до категорії захищеності, а також поділу лісів за розрядами такс та заборони використання окремих лісових ресурсів.

Організовує підготовку пропозицій з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної таємниці та інформації (в межах компетенції), виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва.

Сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель, контролює здійснення заходів щодо збереження меліоративних систем.

Координує роботу виконкомів міських та сільських рад з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища.

Вживає заходів для боротьби з корупцією в галузях агропромислового виробництва, активізації боротьби з розкраданням державного майна на підприємствах галузей агропромислового виробництва.

Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики з виконання завдань цивільного захисту, безпеки життєдіяльності населення, запобігання надзвичайним ситуаціям та усунення їх наслідків.

Здійснює співпрацю з правоохоронними органами (в межах доручень  голови райдержадміністрації).

Вивчає і вносить голові райдержадміністрації пропозиції з питань добору керівних кадрів підвідомчих галузей (в межах компетенції).

Контролює виконання документів відповідно до розподілу обов’язків.

 

Координує та контролює діяльність таких структурних підрозділів районної державної адміністрації:

-       управління економічного розвитку;

-       фінансового управління райдержадміністрації (в межах доручень голови райдержадміністрації);

-       управління соціального захисту населення райдержадміністрації (у частині, що стосується реалізації державної політики у сфері суспільно-трудових відносин, безпечної життєдіяльності, оплати праці, охорони та створення належних умов праці, зайнятості населення, виплат субсидій за послуги, надані підприємствами житлово-комунального господарства та компенсацій автоперевізникам за перевезення пільгових категорій громадян);

-       сектора містобудування та архітектури райдержадміністрації;

-       відділу охорони здоров’я та з питань цивільного захисту райдержадміністрації (в межах доручень голови райдержадміністрації);

-       відділу культури, туризму, національностей та релігій (у частині залучення інвестицій);

-       «Центр надання адміністративних послуг» (в межах доручень голови райдержадміністрації);

- сектора взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи райдержадміністрації (в межах доручень голови райдержадміністрації);

 

- управління  агропромислового розвитку.

 

Координує діяльність районної державної адміністрації з такими територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади:

-            відділом статистики у районі;

-            управлінням Державної казначейської служби України в районі;

-            виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в районі;

-            Кременецькою міжрайонною виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності;

-            Кременецької об’єднаної державної податкової інспекції;

-            районним центром зайнятості;

-            Кременецькою міжрайонною державною фінансовою інспекцією;

-            Кременецьким РС УДНС України у Тернопільській області;

-            відділом Держемагенства у Кременецькому районі (в межах компетенції);

-            філії «Кременецький райавтодор»;

-            Територіальним управлінням Держгірпромнагляду України по області;

-            Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю в області;

-            відділенням філії Кременецьким "Ощадбанк".

-            Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в області (в межах компетенції);

-       управлінням державної ветеринарної медицини в районі;

-       Державної екологічної інспекції в області;

-       районною державною насіннєвою інспекцією.

Забезпечує у межах повноважень координацію діяльності підприємств, установ та організацій району:

-            промисловості;

-            енерго- та газопостачання, транспорту, зв’язку, паливно-мастильного та матеріально-технічного забезпечення, заготівлі і реалізації твердого палива, чорних та кольорових металів, вторинної сировини;

-            будівельних та проектно-вишукувальних організацій;

-            підприємств виробників будівельних матеріалів, виробів і конструкцій будівельної індустрії;

-            підприємств комунальної теплоенергетики та стан розрахунків за надані ними послуги;

-            житлово-комунального господарства всіх форм власності;

-       сільськогосподарського виробництва;

-       харчової і переробної галузей району всіх форм власності;

-       водного, меліоративного, лісового та мисливського господарств;

-       агрохімічного, ветеринарного та зоотехнічного забезпечення агропромислового комплексу;

-       матеріально-технічного постачання сільського господарства;

-       державної станції захисту рослин.

Взаємодіє та сприяє діяльності:

-            комерційних банків району;

-            районної організації Українського союзу промисловців та підприємців;

-            районної спілки споживчих товариств;

-            підприємств торгівлі та побуту;

-       районної організації Українського товариства мисливців та рибалок;

-       районної організації Українського товариства охорони природи;

-       районної спілки пасічників;

-       інших громадських об’єднань агропромислового спрямування.

 

Здійснює за дорученням голови райдержадміністрації керівництво відповідними консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами, комісіями, робочими групами, що утворюються головою райдержадміністрації.

 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 

Вирішує питання: реалізації повноважень райдержадміністрації в галузі соціальної політики,  науки, освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, туризму, материнства і дитинства, сім’ї, дітей та молоді, міжнаціональних відносин, міграції, релігій, внутрішньої політики, інформаційної політики, зв'язків із засобами масової інформації, взаємодії місцевих органів виконавчої влади з громадсько-політичними організаціями, організації проведення виборів, референдумів.

 

Організовує роботу з розроблення і реалізації:

-            пропозицій до програм, перспективних планів і прогнозів соціально-економічного та культурного розвитку району у частині, що стосується соціального захисту населення, науки і освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, туризму, материнства і дитинства, сім’ї, дітей та молоді, міжнаціональних відносин, релігії;

-            перспектив збереження та розвитку мережі державних і комунальних закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури, фізкультури і спорту, туризму;

-            структури управління вказаними галузями;

-            перспективних та поточних районних програм зайнятості населення, використання трудових ресурсів, заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення, насамперед від безробіття;

-            пропозицій до проектів програм приватизації комунальної власності у зазначених галузях.

Організовує роботу з впровадження основних положень Конституції України, утвердження серед населення державницької ідеології, здійснення демократичних перетворень у суспільстві, стабілізації міжконфесійних відносин в районі.

Узгоджує і координує діяльність районної державної адміністрації та її структурних підрозділів з політичними партіями та рухами, громадськими і релігійними організаціями, благодійними фондами та іншими об’єднаннями громадян.

Здійснює зв’язки з колективами засобів масової інформації, сприяє їх діяльності, співпрацює з районною координаційною міжгалузевою  радою профспілок, галузевими профспілковими об’єднаннями.

Координує роботу закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, фізкультури та спорту, туризму, що належать до сфери управління райдержадміністрації.

Забезпечує виконання в районі програм щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти.

Організовує (в межах повноважень) роботу медичних закладів щодо надання допомоги населенню встановлених пільг і допомог, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, поліпшення умов життя багатодітних сімей.

Організовує контроль за станом санітарного та епідемічного благополуччя населення, додержанням державних санітарних норм і правил, координує заходи щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації.

Забезпечує реалізацію державної політики з питань соціального захисту незахищених громадян.

Організовує роботу щодо створення сприятливих умов проживання людей з обмеженими фізичними можливостями та їх працевлаштування, сприяє здобуттю ними освіти, набуттю необхідної кваліфікації.

Забезпечує вирішення питань щодо матеріально-побутового обслуговування, санаторно-курортного лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду.

Здійснює контроль за дотриманням порядку надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги.

Забезпечує виконання актів законодавства з питань громадянства, пов’язаних з перебуванням в районі іноземців та осіб без громадянства, сприяє органам внутрішніх справ у додержанні правил паспортної системи.

Організовує роботу, пов’язану з розробленням та здійсненням заходів щодо розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються в населені пункти їх колишнього проживання.

Забезпечує виконання законодавства щодо національних меншин і міграції, свободи їх світогляду і віросповідання.

Забезпечує реалізацію державної політики у галузі туризму і курортів, розвитку туристичної та курортно-рекреаційної індустрії, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

Забезпечує виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку мов національних меншин.

Організовує роботу щодо розподілу гуманітарної допомоги в районі.

Сприяє громадським, релігійним організаціям, благодійним фондам, окремим громадянам у наданні допомоги соціально незахищеним верствам населення.

Координує діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району з гуманітарних і соціальних питань, роботу закладів соціального захисту населення, які належать до сфери управління райдержадміністрації.

Координує роботу з відзначення в районі державних свят та заходів, визначних дат.

Забезпечує участь органів виконавчої влади у вирішенні питань проведення виборів, референдумів у межах, визначених законодавством.

Відповідає за впровадження гендерної політики.

Забезпечує взаємодію районної державної адміністрації з районною радою з питань, віднесених до повноважень райдержадміністрації.

Вивчає і вносить голові районної державної адміністрації пропозиції з питань добору керівних кадрів підвідомчих галузей (в межах компетенції).

Контролює виконання документів відповідно до розподілу обов’язків.

 

Координує та контролює діяльність таких структурних підрозділів райдержадміністрації:

-       управління  соціального захисту населення  райдержадміністрації (у частині соціального захисту);

-       служби у справах дітей райдержадміністрації;

-       відділу освіти райдержадміністрації;

-       відділу охорони здоров’я райдержадміністрації;

-       відділу культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрації;

-        сектора у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації;

-       відділу ведення Державного реєстру виборців (в межах доручень голови райдержадміністрації);

-       сектора інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації (в межах доручень голови райдержадміністрації).

 

Координує діяльність райдержадміністрації з такими територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади:

-       Кременецьким об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України  (в межах доручень голови райдержадміністрації);

-       районним управлінням юстиції (в межах доручень голови райдержадміністрації);

-       Кременецьким відділом поліції Головного управління національної поліції в області (в межах доручень голови райдержадміністрації).

 

Забезпечує, у межах повноважень, через структурні підрозділи райдержадміністрації, координацію діяльності та контроль за роботою районних підприємств, установ та організацій:

-       районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

-       районної організації Товариства Червоного Хреста України;

-       районної організації товариства “Просвіта” ім. Т.Г.Шевченка;

-       районної федерації футболу;

-       районної організації товариства “КОЛОС”;

-       редакцій газети “Діалог” та радіомовлення;

-       підприємств, установ та організацій соціальної політики, охорони здоров’я, культури, освіти, фізичної культури і спорту, туризму, сім’ї, дітей та молоді, установ для неповнолітніх, санітарно-епідеміологічних служб;

-       громадських організацій інвалідів;

-       громадських жіночих, ветеранських, молодіжних та дитячих організацій, фондів, асоціацій;

-       громадських організацій багатодітних;

-       творчих спілок і організацій;

-       національно-культурних товариств;

-       благодійних фондів, зареєстрованих в районі;

-       районних організацій політичних партій та об’єднань громадянян.

 

Здійснює за дорученням голови райдержадміністрації керівництво відповідними консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами, комісіями, робочими групами, що утворюються головою райдержадміністрації.

 

Керівник апарату райдержадміністрації

 

Вирішує питання:

- організаційного, правового, інформаційно-комп’ютерного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення діяльності райдержадміністрації;

- державної служби, організації роботи апарату, взаємодії з  органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, адміністративно-територіального устрою, формування  структури і чисельності райдержадміністрації та її структурних підрозділів, штатного розпису апарату, використання коштів на утримання апарату райдержадміністрації в межах затвердженого кошторису;

- організації доступу до публічної інформації, розпорядником якої є районна державна адміністрація;

   - забезпечення в межах своїх повноважень взаємодії райдержадміністрації із районною радою у процесі поточної діяльності;

   - контролю за дотриманням штатної, кошторисної, розрахунково-платіжної, фінансової дисципліни в апараті районної державної адміністрації.

Організовує роботу з розроблення та реалізації заходів щодо:

 - розвитку системи управління, вдосконалення організаційних структур виконавчої влади;

- дотримання законодавства про державну службу, про боротьбу з корупцією, контролює його виконання в межах своїх повноважень;

              - виконання документів, що регламентують роботу районної державної адміністрації, її структурних підрозділів;

- структури райдержадміністрації, чисельності працівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації,  штатного розпису її апарату;

-  планів роботи райдержадміністрації та аналітичного супроводу ходу їх виконання;

-  планів підготовки та перепідготовки кадрів.

Здійснює керівництво діяльністю апарату районної державної адміністрації та організовує його роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на апарат завдань.

Контролює збір, узагальнення та  постійне оновлення щоденної інформації про діяльність органів виконавчої влади в районі на веб-сторінці райдержадміністрації.

Організовує, за дорученням голови райдержадміністрації, підготовку пропозицій щодо призначення на посади та звільнення з посад в установленому порядку керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та заступників цих керівників, погодження призначення на посади та звільнення з посад визначених законодавством керівників підприємств, установ та організацій.

Вносить голові райдержадміністрації подання щодо призначення на посади та звільнення з посад начальників відділів та секторів апарату райдержадміністрації та їх заступників.

Організовує роботу щодо забезпечення відповідності актів місцевих органів виконавчої влади  положенням Конституції України, законам України, іншим нормативно-правовим актам.

Забезпечує контроль за виконанням управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій.

Отримує від структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів міських, сільських рад, підприємств, установ і організацій необхідні матеріали і звіти про виконання документів районної державної адміністрації.

Готує узгоджені пропозиції щодо розподілу обов’язків між головою районної державної адміністрації, першим заступником, заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації, внесення у нього змін.

Видає в межах компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

Візує проекти  розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації, підписує додатки.

Відповідає за організацію діловодства в апараті районної державної адміністрації.

Контролює виконання документів відповідно до розподілу обов’язків.

Координує роботу щодо розгляду звернень громадян в апараті райдержадміністрації, стану їх вирішення в  виконкомах міських, сільських рад, на підприємствах в установах та організаціях.

Організовує використання коштів, виділених на утримання апарату адміністрації.

Здійснює організаційне забезпечення діяльності райдержадміністрації.

Відповідає за проведення кадрової роботи в апараті райдержадміністрації.

Забезпечує, в межах своїх повноважень, взаємодію райдержадміністрації з виконавчим апаратом районної ради.

Виконує інші функції відповідно до нормативно-правових актів, регламенту райдержадміністрації,  розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації.

Координує і контролює діяльність відділів,  секторів апарату райдержадміністрації:

- відділу організаційної роботи;

- загального відділу;

- архівного відділу;

відділу ведення Державного реєстру виборців;

- відділу фінансово-господарського забезпечення;

           - юридичного сектору (з питань організації роботи апарату);

- сектора інформаційної діяльності та зв’язків з громадскістю (в межах доручень голови райдержадміністрації);

- сектора з питань кадрової роботи та державної служби;

- сектора контролю (в межах доручень голови райдержадміністрації).

 

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                              С. І. ФЕДИШЕНА

 

 

Додаток 2

                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної                                                                                                                             державної адміністрації

01.02.2016 № 44-од

 

ПОРЯДОК

заміщення повноважень першого заступника і заступників голови Кременецької районної державної адміністрації

 

Посада

Хто заміщує

 

Перший заступник голови  райдержадміністрації   

Заступник голови райдержадміністрації

Заступник голови райдержадміністрації

Перший заступник голови райдержадміністрації

Керівник апарату райдержадміністрації

Заступник керівника апарату, начальник відділу організаційної роботи

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                   С. І. ФЕДИШЕНА
 

Актуальна тема

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/actualbody/311424_1.jpg 

Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/agolova/images76.jpeg

Інформацію про Європейський Союз можна отримати:

Міністерство закордонних справ України
www.mfa.gov.ua

Представництво Європейської Комісії в Україні
www.delukr.ec.europa.eu

Державний комітет телебачення та радіомовлення України
www.comin.kmu.gov.ua
www.ukraine-nato.gov.ua

 Європейський простір
www.eu.prostir.ua

Місцеве РАДІОМОВЛЕННЯ

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/oprosbody/uk.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/informbody/4564

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/oprosbody/gu2.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/oprosbody/children.gif

Про сплату податку на доходи фізичних осіб відокремленим підрозділом

Запобігання проявам корупції

Детінізація економіки

Почесне звання "Мати-героїня"