Заліщицька районна державна адміністрація
48600, м.Заліщики, вул.С.Бандери, 15-Б
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Дозвільний центр

Регламент


 

 

 

 


РЕГЛАМЕНТ

(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)

 

щодо видачі документів дозвільного характеру на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, жилих об’єктів та об’єктів іншого призначення, впровадження нових технологій, передачу на виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренди будь-яких приміщень (крім випадків, коли проведення господарської діяльності можливе за декларативним принципом, що визначається законодавством про дозвільну систему у сфері господарської діяльності)________________________

 (назва документа дозвільного характеру)

 

Заліщицький районний відділ Управління Держтехногенбезпеки

у Тернопільській області

________________________________________________________________

 (найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

 

1.

Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання

Дозвільний центр Заліщицької районної державної адміністрації

 

2.

Місце знаходження дозвільного центру

Тернопільська область,

м. Заліщики, вул. С. Бандери, 15 б

3.

Інформація щодо графіку роботи дозвільного центру

Щовівторка  з 9.00 до 12.00

 

 

4.

Реквізити адміністратора та представника місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру:

Войдевич Оксана Богданівна

тел./факс 2 10 33

 

Заліщицький районний відділ Управління Держтехногенбезпеки у Тернопільській області

Юридична адреса:

48600, Тернопільська область, м.Заліщики, вул.40 років Перемоги, 9

Відповідальний:

Начальник Заліщицького РВ

Управління Держтехногенбезпеки  

у Тернопільській області  

старший лейтенант служби цивільного захисту Гук Ю.С.

тел: 2-16-54

4.1.

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру

1. Закон України «Про пожежну безпеку».

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 року           № 150 «Про затвердження Порядку видачі Державною інспекцією техногенної безпеки дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень».

3. Наказ МНС України від 11.05.2006 № 278 «Про затвердження Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду з питань видачі дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень».

4.2.

Закони України (назва , частина, стаття)

Стаття 10 Закону України «Про пожежну безпеку»

4.3.

Акти Кабінету Міністрів України

(назва , дата та номер, пункт)

Пункти 1, 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 року № 150 «Про затвердження Порядку видачі Державною інспекцією техногенної безпеки дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень».

4.4.

Акти центральних органів виконавчої влади (назва , дата та номер, пункт)

Наказ МНСУ від 11.05.2006 № 278 «Про затвердження Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду з питань видачі дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень»

5.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування  (назва, дата та номер, пункт)

Доручення голови облдержадміністрації

від 28.07.2009  № 69 «Про організацію виконання Указу Президента України                    від 22 червня 2009 року № 466».

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру 

1. Заява встановленого зразка.

2.Матеріали експертизи (обстеження) протипожежного стану підприємства, об’єкта, чи приміщення.

3. Завірена в установленому порядку копія свідоцтва про власність або копія договору оренди.

4. У разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки (крім зазначених у п. 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 року № 150 «Про затвердження Порядку видачі Державною інспекцією техногенної безпеки дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень» для отримання дозволу додатково подається : 

- матеріали страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди на період до усунення порушень правил пожежної безпеки;

-           план заходів щодо усунення таких порушень з конкретними термінами виконання.

7.

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

Дозвіл видається безоплатно

 

У разі платності :

-//-

7.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

(назва та реквізити нормативно-правового акту)

-//-

7.2.

Розмір плати

-//-

7.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-//-

8.

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

Протягом десяти робочих днів

 

 

9.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру

- подання суб’єктом господарювання документів необхідних для одержання дозволу, не в повному обсязі;

- виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;

- виявлення за результатами експертизи (обстеження) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення порушень правил пожежної безпеки, що можуть призвести до виникнення пожежі або створити перешкоду у її гасінні та евакуації людей.

10.

Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)

За відсутності фактів порушень правил пожежної безпеки дозвіл видається без обмеженого строку дії.

У разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки (крім зазначених у пункті 5 постанови КМУ від 14 лютого 2001 року № 150) дозвіл видається із врахуванням періоду усунення порушень правил пожежної безпеки на який укладено договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди.

11.

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру

У відповідності до статті 10

Закону України «Про пожежну безпеку»підставою для видачі дозволу є висновок, що оформляється за результатами експертизи (обстеження) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення.

12.

Платність (безоплатність)

проведення експертизи (обстеження)

Експертиза (обстеження) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення проводиться на платній основі

 

 

 

 

У разі платності :

 

12.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

(назва та реквізити нормативно-правового акту)

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 року             № 774 «Про затвердження тарифів на проведення органом державного пожежного нагляду експертизи (обстеження ) протипожежного стану підприємства, об’єкта, приміщення»

12.2.

Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

Вартість експертизи визначається згідно методики, затвердженої наказом МНС України від 13.07.2006 № 444 «Про затвердження Методики розрахунку витрат часу та вартості проведення органом оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта, приміщення».

 

12.3.

Розрахункові рахунки для внесення плати

УДІТБ у Тернопільській області

м. Тернопіль, вул.. Лесі Українки, 6

Р/Р 31257272210677, код 37802432, МФО 838012

ГУ ДКУ у Тернопільській області

13.

Примітки

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельні ділянки для

учасників АТО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анонси подій

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальна тема