Заліщицька районна державна адміністрація
48600, м.Заліщики, вул.С.Бандери, 15-Б
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Центр надання адміністративних послуг

Перелік адміністративних послуг


 

УКРАЇНА

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

від 23 липня 2014 року         м.Заліщики               

 

                             № 236-од

 

Про внесення змін до розпорядження

голови  райдержадміністрації від

11 квітня 2013 року № 143-од

 

 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”:

 

          1. Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються через  центр надання адміністративних послуг Заліщицької районної державної адміністрації, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

-  пункт 4 розпорядження голови районної державної адміністрації від 11 квітня 2013 року № 143-од «Про створення центру надання адміністративних послуг Заліщицької районної державної адміністрації»;

- розпорядження голови районної державної адміністрації від 06 серпня 2013 року № 328-од «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації  від 11 квітня 2013 року № 143-од»;

- розпорядження голови районної державної адміністрації від 04 жовтня 2013 року № 405-од «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 11 квітня 2013 року № 143-од»;

- розпорядження голови районної державної адміністрації від 15 листопада 2013 року № 469-од «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 11 квітня 2013 року № 143-од»;

- розпорядження голови районної державної адміністрації від 22 січня  2014 року № 17-од «Про внесення змін до розпорядження голови райдерж-адміністрації від 11 квітня 2013 року № 143-од».

           4. Контроль за виконанням  розпорядження залишаю за собою.

 

 Голова районної державної

          адміністрації                                                                             Б.І.ШИПІТКА

 

                                                                  

 

                                                                                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                               Розпорядження голови

                                                                               районної державної адміністрації

                                                                      23.07.2014 № 236-од

 

 

ПЕРЕЛІК

адміністративних послуг, які надаються через

центр надання адміністративних послуг

Заліщицької районної державної адміністрації

 

№ з/п

Суб'єкт надання адміністративної послуги

Назва адміністративної послуги

 

Примітка

1

Реєстраційна служба Заліщицького районного управління юстиції Тернопільської області

Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

Набуває чинності з 01 жовтня 2014 року

2

 

 

 

Реєстраційна служба Заліщицького районного управління юстиції Тернопільської області

Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Набуває чинності з 01 жовтня 2014 року

3

 

 

Реєстраційна служба Заліщицького районного управління юстиції Тернопільської області

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

Набуває чинності з 01 жовтня 2014 року

4

 

 

 

 

 

Реєстраційна служба Заліщицького районного управління юстиції Тернопільської області

Включення до Єдиного держав-ного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відо-мостей про створення відокрем-леного підрозділу юридичної особи або про його закриття

Набуває чинності з 01 жовтня 2014 року

5

 

 

 

 

 

Реєстраційна служба Заліщицького районного управління юстиції Тернопільської області

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Набуває чинності з 01 жовтня 2014 року

6

 

 

Реєстраційна служба Заліщицького районного управління юстиції Тернопільської області

Видача юридичним особам дуб-лікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них

Набуває чинності з 01 жовтня 2014 року

7

 

 

 

Реєстраційна служба Заліщицького районного управління юстиції Тернопільської області

Державна реєстрація припинен-ня юридичної особи в резуль-таті її ліквідації, злиття, приєд-нання, поділу або перетворення

Набуває чинності з 01 жовтня 2014 року

8

 

 

 

Реєстраційна служба Заліщицького районного управління юстиції Тернопільської області

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням

Набуває чинності з 01 жовтня 2014 року

9

 

 

 

 

 

Реєстраційна служба Заліщицького районного управління юстиції Тернопільської області

Державна реєстрація: права власності на нерухоме майно
ін.ших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна)

Набуває чинності з 01 січня 2015 року

10

 

 

Реєстраційна служба Заліщицького районного управління юстиції Тернопільської області

Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Набуває чинності з 01 січня 2015 року

11

Реєстраційна служба Заліщицького районного управління юстиції Тернопільської області

Реєстрація громадського об’єднання

Набуває чинності з 01 жовтня 2014 року

12

 

Реєстраційна служба Заліщицького районного управління юстиції Тернопільської області

Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання

 

13

 

 

Реєстраційна служба Заліщицького районного управління юстиції Тернопільської області

Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту

Набуває чинності з 01 жовтня 2014 року

14

 

 

 

Реєстраційна служба Заліщицького районного управління юстиції Тернопільської області

Внесення до Реєстру громадсь-ких об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання

Набуває чинності з 01 жовтня 2014 року

15

 

 

 

 

 

 

 

 

Реєстраційна служба Заліщицького районного управління юстиції Тернопільської області

Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрова-ного громадського об’єднання

Набуває чинності з 01 жовтня 2014 року

16

 

 

 

 

 

 

 

Реєстраційна служба Заліщицького районного управління юстиції Тернопільської області

Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення

Набуває чинності з 01 жовтня 2014 року

17

 

 

 

Реєстраційна служба Заліщицького районного управління юстиції Тернопільської області

Внесення до реєстру громадсь-ких об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання

Набуває чинності з 01 жовтня 2014 року

18

 

 

Реєстраційна служба Заліщицького районного управління юстиції Тернопільської області

Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

Набуває чинності з 01 жовтня 2014 року

19

 

 

Реєстраційна служба Заліщицького районного управління юстиції Тернопільської області

Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

Набуває чинності з 01 жовтня 2014 року

20

 

 

 

Реєстраційна служба Заліщицького районного управління юстиції Тернопільської області

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

Набуває чинності з 01 жовтня 2014 року

21

 

 

 

 

 

Реєстраційна служба Заліщицького районного управління юстиції Тернопільської області

Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника

Набуває чинності з 01 жовтня 2014 року

22

 

 

 

Управління державної міграційної служби України в Тернопільській області

Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення)

Набуває чинності з 01 січня 2015 року

23

 

 

Управління державної міграційної служби України в Тернопільській області

Оформлення та видача проїзного документа дитини

Набуває чин-ності з 01січ-ня 2015 року

24

 

 

Управління державної міграційної служби України в Тернопільській області

Оформлення та видача паспорта громадянина України

Набуває чинності з 01 жовтня 2014 року

25

 

 

 

Управління державної міграційної служби України в Тернопільській області

Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого

Набуває чинності з 01 жовтня 2014 року

26

 

 

 

Управління державної міграційної служби України в Тернопільській області

Вклеювання до паспорта громадянина України фото-картки при досягненні грома-дянином 25- і 45-річного віку

Набуває чинності з 01 жовтня 2014 року

27

 

 

Управління державної міграційної служби України в Тернопільській області

Реєстрація місця проживання особи

Набуває чинності з 01 жовтня 2014 року

28

 

 

Управління державної міграційної служби України в Тернопільській області

Зняття з реєстрації місця проживання особи

Набуває чинності з 01 жовтня 2014 року

29

 

 

Управління державної міграційної служби України в Тернопільській області

Реєстрація місця перебування особи

Набуває чинності з 01 жовтня 2014 року

30

 

 

Управління державної міграційної служби України в Тернопільській області

Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи

Набуває чинності з 01 жовтня 2014 року

31

 

 

Відділ Держземагенства у Заліщицькому районі

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Дер-жавного земельного кадастру

Набуває чин-ності з 01січ-ня 2015 року

32

 

 

Відділ Держземагенства у Заліщицькому районі

Внесення до Державного земель-ного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

Набуває чин-ності з 01січ-ня 2015 року

33

 

 

 

 

Відділ Держземагенства у Заліщицькому районі

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

Набуває чинності з 01 січня 2015 року

34

 

 

 

 

 

Відділ Держземагенства у Заліщицькому районі

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

Набуває чинності з 01 січня 2015 року

35

 

 

Відділ Держземагенства у Заліщицькому районі

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

Набуває чин-ності з 01січ-ня 2015 року

36

 

 

 

 

 

 

Відділ Держземагенства у Заліщицькому районі

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

Набуває чинності з 01 січня 2015 року

37

 

 

 

 

Відділ Держземагенства у Заліщицькому районі

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

Набуває чинності з 01 січня 2015 року

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ Держземагенства у Заліщицькому районі

Видача довідки про:
1) наявність та розмір земельної частки (паю)
2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

Набуває чинності з 01 січня 2015 року

39

 

 

 

Відділ Держземагенства у Заліщицькому районі

Видача відомостей з докумен-тації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

Набуває чинності з 01 січня 2015 року

40

Відділ Держземагенства у Заліщицькому районі

Надання відомостей з Держав-ного земельного кадастру у формі:

1)витягу з Державного земель-ного кадастру про:

- землі в межах території адмі-ністративно-територіальних одиниць;

- обмеження у використанні земель;

- земельну ділянку

2)викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації

Набуває чинності з 01 січня 2015 року

41

Відділ Держземагенства у Заліщицькому районі

Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

Набуває чинності з 01 січня 2015 року

42

Відділ Держземагенства у Заліщицькому районі

Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників

Набуває чин-ності з 01січ-ня 2015 року

43

Відділ Держземагенства у Заліщицькому районі

Видача витягу з технічної доку-ментації про нормативну грошо-ву оцінку земельної ділянки

Набуває чин-ності з 01січ-ня 2015 року

44

Відділ Держземагенства у Заліщицькому районі

Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів

Набуває чин-ності з 01січ-ня 2015 року

45

Заліщицьке районне відділення Управління ДСНС України у Тернопільській області

Реєстрація декларації відпо-відності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Набуває чинності з 01 вересня 2014 року

46

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Призначення державної соціальної допомоги по вагітності та пологах

-

47

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Призначення державної соціаль-ної допомоги у звязку з витра-тами,зумовленими похованням

-

48

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”

-

49

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Встановлення статусів та видача посвідчень “Дитина війни”

-

50

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Встановлення статусу та видача посвідчень “Ветеран праці”

-

51

Відділ містобудування, архітектури та індустрії будівельних матеріалів райдержадміністрації

Видача містобудівних умов  та обмежень забудови земельної ділянки

-

52

Відділ містобудування, архітектури та індустрії будівельних матеріалів райдержадміністрації

Видача паспорта прив’язки тимчасових споруд

-

53

Відділ містобудування, архітектури та індустрії будівельних матеріалів райдержадміністрації

Видача висновку про погодження проекту землеустрою

-

54

Відділ містобудування, архітектури та індустрії будівельних матеріалів райдержадміністрації

Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки

-

55

Відділ у справах молоді і спорту райдержадміністрації

Видача посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї

-

56

Відділ у справах молоді і спорту райдержадміністрації

Оздоровлення дітей пільгових категорій

-

57

Управління ветеринарної медицини

Експлуатаційний дозвіл для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів

-

58

Служба у справах дітей райдержадміністрації

Підготовка проекту висновку про надання дитині статусу ди-тини-сироти та дитини, позбав-леної батьківського піклування

-

59

Служба у справах дітей райдержадміністрації

Підготовка проекту про доціль-ність (недоцільність) позбавлен-ня батьківських прав, або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав

-

60

Служба у справах дітей райдержадміністрації

Підготовка проекту рішення щодо визначення способу участі у вихованні дитини та спілкування із нею та визначення місця проживання малолітньої дитини

-

61

Служба у справах дітей райдержадміністрації

Підготовка проекту дозволу на продаж, купівлю, обмін, здійснення правочинів щодо рухомого і нерухомого майна, право користування або власності яким мають діти

-

62

Служба у справах дітей райдержадміністрації

Підготовка проекту висновку про доцільність (недоцільність) встановлення опіки, піклування

-

63

Служба у справах дітей райдержадміністрації

Підготовка проекту висновку про можливість створення прийомної сімї, дитячого будинку сімейного типу

-

64

Управління ветеринарної медицини

Експлуатаційний дозвіл для потужностей (об’єктів) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

-

65

Державна лікарня ветеринарної медицини

Видача міжнародних ветеринар-них сертифікатів (для країн СНД-ветеринарні свідоцтва форми №1, №2, №3) – при переміщенні за межі України

-

66

Державна лікарня ветеринарної медицини

Видача ветеринарних свідоцтв (для України - форми №1, №2) - при переміщенні за межі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст

-

67

Державна лікарня ветеринарної медицини

Видача ветеринарних довідок - при переміщенні в межах району

-

68

Виконавчий комітет міської ради

Упорядкування адресного госпо-дарства, з присвоєнням адрес-ного номера індивідуально виз-наченому об’єкту нерухомості

-

69

Виконавчий комітет міської ради

Надання дозволу на розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності

-

70

Виконавчий комітет міської ради

Надання згоди на видалення зе-лених насаджень або сухостою

-

71

Виконавчий комітет міської ради

Надання дозволу на проведення земляних робіт

-

72

Державна фітосанітарна інспекція Тернопільської області

Видача карантинного сертифіката

-

73

Державна фітосанітарна інспекція Тернопільської області

Видача фітосанітарного сертифіката

-

74

Державна фітосанітарна інспекція Тернопільської області

Видача фітосанітарного сертифіката на реекспорт

-

75

Борщівське міжрайонне управління Головного управління Держсанепідем-служби України у Тернопільській області

Видача юридичним особам та фізичним особам-підприємцям висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів

Набуває чинності з 01 вересня 2014 року

76

Борщівське міжрайонне   управління Головного управління Держсанепідем-служби України в Тернопільській області

Експлуатаційний дозвіл на діяльність операторів потужностей (об‘єктів) з виробництва або обігу (реалізації) харчових продуктів

-

77

Борщівське міжрайонне   управління Головного управління Держсанепідем-служби України в Тернопільській області

Висновок ДСЕС діючих об’єктів у тому числі військового та оборонного призначення

-

78

 

 

 

Борщівське міжрайонне   управління Головного управління Держсанепідем-служби України в Тернопільській області

Висновок ДСЕС щодо здійснення медичної практики

-

79

Борщівське міжрайонне   управління Головного управління Держсанепідем-служби України в Тернопільській області

Висновок ДСЕС щодо розроб-лення, виробництва, виготов-лення, використання, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прескурсорів

-

80

Борщівське міжрайонне   управління Головного управління Держсанепідем-служби України в Тернопільській області

Висновок ДСЕС щодо об’єктів, що підлягають акредитації (атестації)

-

81

Борщівське міжрайонне   управління Головного управління Держсанепідем-служби України в Тернопільській області

Висновок ДСЕС на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

-

82

Борщівське міжрайонне   управління Головного управління Держсанепідем-служби України в Тернопільській області

Висновок ДСЕС на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами

-

 

Керівник апарату районної

                                                державної адміністрації                          Р.І.БУРДЕЙНИЙ

  І.М.Волошин
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельні ділянки для

учасників АТО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анонси подій

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальна тема