Заліщицька районна державна адміністрація
48600, м.Заліщики, вул.С.Бандери, 15-Б
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Центр надання адміністративних послуг / Інформаційні та технологічні картки / Відділу культури і туризму

Інформаційні картки


ПОГОДЖЕНО                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                     Голова районної державної                                  наказ відділу культури і туризму             райдержадміністрації                                           райдержадміністрації  №43-од

_____________ О.О.БАРЧУК                              «_05__» квітня  2013 р.

 

 

інформаційнА карткА адміністративної послуги

(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги)

 

       Адміністративна послуга з надання дозволу проведення робіт на памятках місцевого значення (крім памяток аохеологвії), їх територіях та в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок тощо.

 (назва адміністративної послуги)

 

Заліщицька районна державна адміністрація - відділ культури і туризму райдержадміністрації

 

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

48601, м.Заліщики, вул.С.Бандери,66

 

 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Режим роботи: Понеділок – пятниця з 8:00 год. до 17:00 год.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

 

 

 

Телефон/факс 2-13-93

 Електронна пошта: zalichukurbk@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

1.пп. 13 п. 1 статті 6 Закону України «Про охорону культурної спадщини»

2.п. 1 статті 35 Закону України «Про охорону культурної спадщини» абзац 7 статті 7 Закону України «Про охорону археологічної спадщини»

3. Пункт 7 ст.7 Закону України від 18.03.2004 № 1626-ІV«Про охорону археологічної спадщини» із змінами, внесеними згідно із Законом № 3038-VІ (3038 – 17) від 17.02.2011;

 4.. Закон України від 19.05.2011 № 3392-VI «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»;

 5.. Пункт 13 частини 1 ст.6 Закону України » від 08.06.2000 року № 1805-III «Про охорону культурної спадщини, із змінами, внесеними згідно із Законом    № 3038-VІ (3038 – 17) від 17.02.2011;

 

5.

Акти Кабінету Міністрів України

      4. Пункт 9. Порядку видачі дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам’ятки, охоронюваній археологічній території, у зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 316;

.

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

_______

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

 

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Фізична або юридична особа

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

  1.  заява (у довільній формі);
  2. копія довіреності, на підставі якої інтереси заявника представляє уповноважена особа – у разі потреби;
  3. копія проектної документації;
  4.  план ремонтно-реставраційних робіт;
  5. затверджені строки проведення робіт на даному об’єкті;
  6. для фізичних осіб – копія паспорта та ІПН, для юридичних осіб і  фізичних осіб-підприємців – копія свідоцтва про державну реєстрацію.

 

Для реєстрації дозволів та відкритих листів на проведення археологічних розвідок, розкопок подаються:

копія «Відкритого листу» (кваліфікаційного документу), наданий Інститутом археології для проведення певного виду археологічних робіт;

копія дозволу, виданого Міністерством культури і туризму України для проведення певного виду археологічних робіт

 

 

10.

 

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

 

ОДЕРЖУВАЧ:

1. Подає до адміністративного органу заяву та документи, визначені у розділі 4 інформаційної картки;

2. Отримує погодження або відмову у погодженні;

3. Ставить підпис у журналі обліку про отримання адміністративної послуги.

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ОРГАН:

1. Реєструє заяву одержувача;

2. Розглядає документи, подані одержувачем адміністративної послуги;

3. Надає погодження або відмову у погодженні;

4. Реєструє погодження у журналі обліку адміністративної послуги.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

 

У разі платності: (безплатно)

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

 

___________

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

 

 

___________

 

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 

___________

12.

Строк надання адміністративної послуги

Згідно абз. 2 ст. 6-1 Закону України «Про охорону культурної спадщини» рішення про надання або відмову в наданні дозволу приймається адміністративним органом протягом одного місяця з дня подання фізичною чи юридичною особою відповідних документів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Відсутність документів перелічених у розділі 4 інформаційної картки.

2. Надання завідомо неправдивої інформації.

3. Невиконання умов охоронного договору.

 

Згідно абз. 3 ст. 6-1 Закону України «Про охорону культурної спадщини» набуття суб’єктом господарювання права на провадження певних дій для здійснення господарської діяльності за декларативним принципом забороняється.

 

14.

Результат надання адміністративної послуги

Погодження

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Послуга надається в порядку надходження заявок, який визначається за датами їх реєстрації, або одночасно після закінчення оголошеного строку їх приймання та відповідних документів у терміни, визначені законодавством.

16.

Примітка

 

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                     Голова районної державної                                  наказ відділу культури і туризму             райдержадміністрації                                           райдержадміністрації  №43-од

_____________ О.О.БАРЧУК                              «_05__» квітня  2013 р.

 

 

інформаційнА карткА адміністративної послуги

(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги)

 

       Адміністративна послуга на розміщення реклами на памятках  місцевого                

                              значення, в межах зон охорони цих пам’яток_______________

 (назва адміністративної послуги)

 

Заліщицька районна державна адміністрація - відділ культури і туризму райдержадміністрації

 

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

48601, м.Заліщики, вул.С.Бандери,66

 

 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Режим роботи: Понеділок – Пятниця з 8:00 год. до 17:00 год.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

 

 

 

Телефон/факс 2-13-93

 Електронна пошта: zalichukurbk@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

      1. Частина друга пункту 5 ст. 24 Закону України від 08.06.2000 року № 1805-III «Про охорону культурної спадщини», із змінами, внесеними згідно із Законом    № 3038-VІ (3038 – 17) від 17.02.2011.

      2. Пункт 4 ст. 16 Закону України «Про рекламу».

 

5.

Акти Кабінету Міністрів України

      1. Пункт 16 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 20/37

.

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

_______

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

 

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Фізична або юридична особа

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява одержувача;

2. Інформація із зазначенням змісту реклами, що пропонується для розміщення, параметрами рекламоносія та матеріалів з яких реклама і рекламоносій виготовляються (у електронному та паперовому вигляді);

3. Проект місця розміщення реклами (рекламоносія);

4. Документ, який засвідчує особу або уповноважену ним особу.

 

 

10.

 

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

 

ОДЕРЖУВАЧ:

1. Подає до адміністративного органу заяву та документи, визначені у розділі 4 інформаційної картки;

2. Отримує погодження або відмову у погодженні;

3. Ставить підпис у журналі обліку про отримання адміністративної послуги.

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ОРГАН:

1. Реєструє заяву одержувача;

2. Розглядає документи, подані одержувачем адміністративної послуги;

3. Надає погодження або відмову у погодженні;

4. Реєструє погодження у журналі обліку адміністративної послуги.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

 

У разі платності: (безплатно)

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

 

___________

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

 

 

___________

 

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 

___________

12.

Строк надання адміністративної послуги

Згідно абз. 2 ст. 6-1 Закону України «Про охорону культурної спадщини» рішення про надання або відмову в наданні дозволу приймається адміністративним органом протягом одного місяця з дня подання фізичною чи юридичною особою відповідних документів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 1. Відсутність документів перелічених у розділі 4 інформаційної картки.

2. Надання завідомо неправдивої інформації.

3. Зміст реклами не пов’язано з пам’яткою або охороною культурної спадщини.

4. Запропоноване місце розташування реклами, якість змісту реклами та параметри рекламоносія можуть негативно впливати на зорове та етичне сприйняття памятки.

 

Згідно абз. 3 ст. 6-1 Закону України «Про охорону культурної спадщини» набуття суб’єктом господарювання права на провадження певних дій для здійснення господарської діяльності за декларативним принципом забороняється.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Погодження

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Послуга надається в порядку надходження заявок, який визначається за датами їх реєстрації, або одночасно після закінчення оголошеного строку їх приймання та відповідних документів у терміни, визначені законодавством.

16.

Примітка

 

 

 

                                                                                                                       

ПОГОДЖЕНО                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                     Голова районної державної                                  наказ відділу культури і туризму             райдержадміністрації                                           райдержадміністрації  №43-од

_____________ О.О.БАРЧУК                              «_05__» квітня  2013 р.

 

 

 

інформаційнА карткА адміністративної послуги

(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги)

 

Адміністративна послуга по видачі актів обстеження спеціалізованих підприємств та/або їх приймальних пунктів на відповідність вимогам

Закону України «Про металобрухт»

(назва адміністративної послуги)

 

Заліщицька районна державна адміністрація (районна комісія з складання актів обстеження суб’єктів господарювання, що займаються операціями з металобрухтом та контролем за їх діяльністю, (далі –районна комісія).

 

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

  

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

48601, м.Заліщики, вул.С.Бандери,66

 

 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Режим роботи: Понеділок – Пятниця з 8:00 год. до 17:00 год.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

 

 

 

Телефон/факс 2-13-93

 Електронна пошта: zalichukurbk@ukr.net

 

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про металобрухт» від 05.05.1999 № 619-XIV (із внесеними змінами)

 

5.

Акти Кабінету Міністрів України

 Наказ Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 31.10.2011 № 183 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2011 р. за № 1321/20059;

Наказ Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 03.11.2011 № 191 «Про затвердження форм актів обстеження суб'єктів господарювання», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 грудня  2011 р. за № 1437/20175.

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

_______

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

 

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Одержувачем адміністративної послуги є суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність із заготівлі та переробки металобрухту кольорових і чорних металів (далі - заявник).

 

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1.                  Заява на районну державну адміністрацію про видачу акта обстеження (додаток 1).

2.                  Витяг з ЄДРПОУ.

3.                  Копія установчих документів (статуту).

4.                  Копія ліцензії наявної діючої або недіючої ліцензії.

5.                  Копія свідоцтва про право сплати єдиного податку.

6.                  Копія повідомлення про включення платника податків до категорії платників окремих податків.

7.                  Дозвіл територіального управління Держгірпромнагляду по Тернопільській області на початок виконання робіт підвищеної небезпеки.

8.                  Дозвіл Державного пожежного нагляду на початок робіт.

9.                  Висновок Заліщицької СЕС .

10.              Висновок інспекції охорони навколиш-нього природного середовища про екологічну придатність.

11.              Копія документу, що підтверджує право власності (постійного користування), договору оренди (суборенди) земельної ділянки площею не менше 1000 кв.м. (чорні метали), 500 кв.м. (кольорові метали), зареєстровані в установленому порядку.

12.              Копія плану-схеми земельної ділянки (виробничої площі).

13.              Копія технічного паспорту на брухтопереробне обладнання.

14.              Копія технічного паспорту на вантажопідйомне обладнання.

15.              Копія документа, що посвідчує дату останнього технічного огляду вантажопідйомного обладнання.

16.              Копія технічного паспорту на вагове обладнання.

17.              Копія свідоцтва про повірку вагового обладнання.

18.              Копія технічного паспорту на вимірювальний засіб, що забезпечує проведення радіаційного контролю.

19.              Копія свідоцтва про повірку вимірювального засобу, що забезпечує проведення радіаційного контролю.

20.              Копія договору оренди (суборенди) або договору закріплення майна на праві господарського відання брухтопереробного, вантажопідйомного, вагового обладнання та вимірювального засобу (у разі, якщо відповідне обладнання не перебуває у власності підприємства).

Копії документів завіряються печаткою підприємства-заявника.

 

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подання районній комісії пакета документів, визначених у пункті 9;  отримання акта обстеження спеціалізованого переробного підприємства та їх приймальних пунктів на відповідність вимогам відповідного Закону України «Про металобрухт» або

листа із зазначенням причин відмови.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Розгляд районною комісією пакета документів, поданого одержувачем адміністративної послуги;

прийняття районною комісією рішення про обстеження спеціалізованого підприємства та/або його приймальних пунктів на відповідність вимогам відповідного Закону України «Про металобрухт»  або відмову в його обстеженні;

проведення районною комісією, з виїздом на місце впровадження діяльності, обстеження виробничих площ та обладнання виробничих підприємств або їх приймальних пунктів на відповідність Ліцензійним умовам та поданим документам;

прийняття рішення про видачу акта обстеження спеціалізованого підприємства та/або його приймальних пунктів на відповідність вимогам відповідного Закону України «Про металобрухт» або відмова в його видачі;

видача акта обстеження або надання обґрунтованої відповіді із зазначенням причин відмови.

 

 

У разі платності: (безплатно)

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

 

___________

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

 

 

___________

 

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 

___________

12.

Строк надання адміністративної послуги

 Акт обстеження спеціалізованого переробного підприємства та/або його приймальних пунктів на відповідність вимогам відповідного Закону України «Про металобрухт» складається районною комісією протягом п'ятнадцяти календарних днів з дня подачі заяви одержувачем адміністративної послуги. 

 

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

подання документів, зазначених у пункті 9, з порушенням вимог щодо комплектності;

невідповідність одержувача Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів;

невідповідності поданих документів чинному законодавству України;

звернення з питань, які не належать до компетенції адміністративного органу.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Заявник отримує акт обстеження за формою, встановленою наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 03.11.2011 № 191 «Про затвердження форм актів обстеження суб'єктів господарювання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2011 р. за № 1437/20175.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Послуга надається в порядку надходження заявок, який визначається за датами їх реєстрації, або одночасно після закінчення оголошеного строку їх приймання та відповідних документів у терміни, визначені законодавством.

16.

Примітка

 

 

 

 

Форма заяви про видачу акта обстеження спеціалізованих підприємств та/або їх приймальних пунктів на відповідність вимогам Закону України «Про металобрухт».

 

ФІРМОВИЙ БЛАНК ПІДПРИЄМСТВА

 

 

Номер та дата листа

 

Заліщицька районна державна адміністрація

 

Просимо вас видати акт обстеження спеціалізованого підприємства (та/або приймального пункту) по заготівлі, переробці, металургійній переробці брухту чорних та/або кольорових металів за адресою _____________________________, на відповідність Закону України “Про металобрухт” та Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 31.10.2011 № 183, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2011 р. за                       № 1321/20059.

 

 

Керівник підприємства  __________________________  Прізвище, ініціали                                                                   (МП, підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельні ділянки для

учасників АТО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анонси подій

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальна тема