Заліщицька районна державна адміністрація
48600, м.Заліщики, вул.С.Бандери, 15-Б
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Центр надання адміністративних послуг / Інформаційні та технологічні картки / Відділ у справах молоді і спорту районної державної адміністрації

Інформаційні картки


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Заліщицької районної

державної адміністрації

__________О.О. БАРЧУК

___ _____________2013р.

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги

Видача посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї

 (назва адміністративної послуги)

Відділ у справах молоді і спорту районної державної адміністрації

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.         Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

48600, м.Заліщики, вул.С.Бандери, 15, б

2.         Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер    

- з 8-00 до 17-15

П'ятниця         

- з 8-00 до 16-00

Перерва   з 13-00  до 14-00

3.         Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

тел.: (03554) 2-16-62, 2–33-55

електронна адреса: molod-sport_zal@mail.ru

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України

  «Про охорону дитинства», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  з питань соціального захисту багатодітних сімей»

5. Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 02 березня 2010 року № 209 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї»

6. Акти центральних органів виконавчої влади

-

7.         Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

 

8. Підстава для одержання адміністративної послуги

 Одержувачами адміністративної послуги є батьки та діти з багатодітної сім'ї відповідно до статті 1 Закону України «Про охорону дитинства»

 

9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Для одержання адміністративної послуги заявник або уповноважена ним в установленому порядку особа подає такі документи:

1. Заяву батька або матері про видачу посвідчень.

2. Ксерокопія паспортів (1,2 сторінка та прописка);

3. Ксерокопія свідоцтва про народження усіх дітей;

4. Фотокартки 30х40 мм.

 - чоловіка та дружини, якщо особи знаходяться в офіційно зареєстрованому шлюбі;

 - дітей, яким на час видачі посвідчення виповнилось повних 6 років;

5. Довідка про склад сім’ї;

6.  Довідку про те, що за місцем реєстрації батька або матері посвідчення уповноваженим органом не видавалися (у разі реєстрації батьків за різними місцями проживання);

7. За необхідності документи, що свідчать про зміну даних членів сім’ї: прізвища, імені, по батькові тощо;

8. Для осіб від 18 років до 23 років, якщо вони навчаються за денною формою навчання – Довідку з навчального закладу

10.       Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги   

Одержувач адміністративної послуги подає документи до відділу у справах молоді і спорту районної державної адміністрації особисто

11.       Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безкоштовно

У разі платності:

 

11.1     Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата        

-

 

11.2.    Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.    Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.       Строк надання адміністративної послуги         

10 днів

13.       Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Заява залишається без розгляду, якщо подання документів до заяви не в повному обсязі.

 

14.       Результат надання адміністративної послуги

Посвідчення батьків та дітей з багатодітної родини

15.       Способи отримання відповіді (результату)

Особисто

16.       Примітка

 

 

 

 

В.о. завідувача відділу у справах

молоді і спорту РДА                                                                                              Н.М. МАКУХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувачу відділу у справах

молоді і спорту райдержадміністрації

_________________________________

жителя (жительки)_________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

тел.______________________________

 

ЗАЯВА

Прошу видати мені Посвідчення батьків багатодітної сім’ї на прізвище

______________________________________________________________(мати)

(прізвище, ім’я, по батькові)

_____________________________________________________________(батько)

(прізвище, ім’я, по батькові)

та Посвідчення дитини багатодітної родини з шести років:

____________________________________________________________(дитина)

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________________________________(дитина)

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________________________________(дитина)

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________________________________(дитина)

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________________________________(дитина)

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________________________________(дитина)

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________________________________(дитина)

(прізвище, ім’я, по батькові)

До заяви додаю пакет документів згідно вимог:

-         копії свідоцтв про народження дітей;

-         копії сторінок паспорта батька та матері з даними про їх прізвище, ім’я, по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;

-         довідку про склад сім’ї;

-         фотокартки (батьків та дітей) розміром 30х40мм;

-         у разі реєстрації батьків за різним місцем проживання Довідку про те, що за місцем реєстрації батька  або матері посвідчення структурним підрозділом не видавалося;

-         для осіб від 18 років до 23 років, якщо вони навчаються за денною формою навчання – Довідку з навчального закладу.

Зобов’язуюсь:

1)   при виповненні дитині 14 років донести її фотокартку розміром 30х40мм.

2)   при набутті дитини повнолітня раніше 18 років (у разі одруження) Посвідчення батьків та дитини багатодітної сім’ї  повернути у відділ у справах молоді і спорту райдержадміністрації.

3)   після завершення терміну Посвідчення  повернути його у відділ у справах молоді і спорту райдержадміністрації.

З порядком призначення, підставами використання та зберігання Посвідчень батьків та дитини багатодітної родини ознайомлений(а). Інструкцію щодо користування Посвідченням отримав(ла).

«____»_______________20___рік                                    _____________

(підпис)


Інструкція

 щодо користування «Посвідченням батьків багатодітної сім'ї»  та «Посвідченням дитини багатодітної сім'ї»

1.      Про втрату Посвідчення батьки або діти повідомляють відділ у справах молоді і спорту Заліщицької райдержадміністрації.

2.      У разі втрати Посвідчення батьків багатодітної сім'ї, батьками розміщається оголошення в засобах масової інформації та подається підтвердження відділу у справах молоді і спорту  для видачі нового Посвідчення.

3.      У разі пошкодження, втрати Посвідчення або зміни прізвища, імені та по батькові, встановлення розбіжностей у записах видається нове посвідчення після подання усіх документів, передбачених законодавством для його видачі.

4.      Посвідчення дійсне до набуття повноліття  дитини (до 18 років), якщо вона не набуває повноліття раніше (одруження).

5.      При виповненні дитині 14 років – донести у відділ молоді і спорту райдержадміністрації фотографію розміром 3х4 см ( а також посвідчення тієї дитини для вклеювання фотографії на 2 стор.).

 

Багатодітним сім'ям надаються такі пільги (згідно Закону України від 19.05.2009р. № 1343-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей»):

     1) 50-відсоткова   знижка   плати   за   користування  житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством  (21  кв.  метр загальної площі житла на кожного члена сім'ї,  який постійно проживає в  жилому  приміщенні  (будинку),  та  додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);

     2) 50-відсоткова  знижка  плати  за користування комунальними послугами (газопостачання,  електропостачання та інші послуги)  та вартості  скрапленого  балонного газу для побутових потреб у межах норм, визначених законодавством.

     Площа житла, на яку надається знижка при розрахунках плати за опалення,  становить 21 кв. метр опалюваної площі на кожного члена сім'ї,  який постійно проживає в жилому приміщенні  (будинку),  та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю;

     3) 50-відсоткова   знижка   вартості  палива,  у  тому  числі рідкого,  в межах норм,  визначених законодавством,  у  разі  якщо відповідні будинки не мають центрального опалення;

     4) позачергове  встановлення квартирних телефонів.  Абонентна плата  за  користування  квартирним  телефоном  встановлюється   у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів.

     Пільги щодо  плати за користування житлом (квартирної плати), комунальними послугами та вартості  палива,  передбачені  пунктами 1-3  частини  третьої  цієї статті,  надаються багатодітним сім'ям незалежно від виду житла та форми власності на нього.

     Дітям з багатодітних сімей надаються такі пільги:

     1) безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;

     2) щорічне медичне обстеження і диспансеризація  в  державних та  комунальних закладах охорони здоров'я із залученням необхідних спеціалістів, а також компенсація витрат на зубопротезування;

     3) першочергове  обслуговування  в  лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

     4) безоплатний  проїзд  усіма  видами  міського пасажирського транспорту  (крім  таксі),  автомобільним  транспортом  загального користування в сільській місцевості,  а також залізничним і водним транспортом приміського  сполучення  та  автобусами  приміських  і міжміських  маршрутів,  у  тому  числі внутрірайонних,  та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;

     5) безоплатне одержання послуг з оздоровлення  та  відпочинку відповідно  до  Закону  України  "Про  оздоровлення  та відпочинок дітей" ( 375-17 ).

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова районної держаної

адміністрації

___________О.О. Барчук

___ ____________20___р.

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги

Оздоровлення дітей пільговий категорій

 (назва адміністративної послуги)

Відділ у справах молоді і спорту районної державної адміністрації

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1. Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

48600, м.Заліщики, вул.С.Бандери, 15, б

2. Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер  

- з 8-00 до 17-15

П'ятниця       

- з 8-00 до 16-00

Перерва   з 13-00  до 14-00

3.         Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

тел.: (03554) 2-16-62, 2–33-55

електронна адреса: molod-sport_zal@mail.ru

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України

  «Про охорону дитинства», «Про оздоровлення та відпочинок дітей»

5. Акти Кабінету Міністрів України

1. Положення про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства „Український дитячий центр „Молода гвардія” за рахунок бюджетних коштів відповідно до наказу Міністерства соціальної політики від 20.03.2012 № 153 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.04.2012 № 553/20866

2. Положення про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства „Міжнародний дитячий центр „Артек” за рахунок бюджетних коштів» відповідно до наказу Міністерства соціальної політики від 20.03.2012 № 154 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.04.2012 № 554/20867

6. Акти центральних органів виконавчої влади

-

7.         Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

 

8. Підстава для одержання адміністративної послуги

Діти пільгових категорій визначених Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»

9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Для одержання адміністративної послуги одержувач або уповноважена ним особа подає наступні документи:

1. Заява дитини, батьків (опікунів);

2. Копія та оригінал свідоцтва про народження дитини;

3. Документ, що засвідчує пільгову категорію дитини відповідно до Положення про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства „Український дитячий центр „Молода гвардія” за рахунок бюджетних коштів та Положення про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства „Міжнародний дитячий центр „Артек” за рахунок бюджетних коштів»

10.       Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги   

Одержувач адміністративної послуги подає документи до відділу у справах молоді і спорту районної державної адміністрації особисто або подають особи, які являються опікунами чи батьками одержувача

11.       Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безкоштовно

У разі платності:

 

11.1     Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата        

-

 

11.2.    Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.    Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.       Строк надання адміністративної послуги         

1 місяць

13.       Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Заява залишається без розгляду, якщо подання документів до заяви не в повному обсязі.

 

14.       Результат надання адміністративної послуги

Оздоровлення дітей пільгових категорій

15.       Способи отримання відповіді (результату)

Особисто, батьки, опікуни

16.       Примітка

-

 

 

В.о. завідувача відділу у справах

молоді і спорту райдержадміністрації                                        Н.М. МАКУХ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельні ділянки для

учасників АТО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анонси подій

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальна тема